รีบอร์นภาค1-ภาค9 (เข้าชม 328770 ครั้ง)

รีบอร์น ภาค 1

 

Season 1 : The First Story (ดิ เฟริส์ สตอรี่)

 

        

Reborn 1                             Reborn 2

 

         

Reborn 3                             Reborn 4

 

         

Reborn 5                             Reborn 6

 

        

Reborn 7                             Reborn 8

 

        

Reborn 9                             Reborn 10

 

        

Reborn 11                             Reborn 12

 

        

Reborn 13                             Reborn 14

 

         

Reborn 15                             Reborn 16

 

        

Reborn 17                             Reborn 18

 

        

Reborn 19                             Reborn 20

 

        

Reborn 21                             Reborn 22

 

         

Reborn 23                             Reborn 24

 

        

Reborn 25                             Reborn 26

 

        

Reborn 27                             Reborn 28

 

         

Reborn 29                             Reborn 30

 

        

Reborn 31                             Reborn 32

 

Reborn 33

จบภาค1

 

 

รีบอร์น ภาค 2 รหัส thecartoon.net
 

Season 2 : Varia Battle (ศึกชิงแหวน)

   
   

        
   

   Reborn 34                             Reborn 35

   
   

          

   Reborn 36                             Reborn 37

   
   

        
   

   Reborn 38                             Reborn 39

   
   

          
   

   Reborn 40                             Reborn 41

   
   

          
   

   Reborn 42                             Reborn 43

   
   

          
   

   Reborn 44                             Reborn 45

 

          
   

   Reborn 46                             Reborn 47

          
   

   Reborn 48                             Reborn 49

          
   

   Reborn 50                             Reborn 51

          
   

   Reborn 52                             Reborn 53

          
   

   Reborn 54                             Reborn 55

          
   

   Reborn 56                             Reborn 57

          
   

   Reborn 58                             Reborn 59

          
   

   Reborn 60                             Reborn 61

          
   

   Reborn 62                             Reborn 63

          
   

   Reborn 64
   
 Reborn 65
    

 

รีบอร์น ภาค 3 รหัส thecartoon.net

Season 3 : Day to Day (เดย์ ทู เดย์)

 

 

 

        

Reborn 66                             Reborn 67

        

Reborn 68                             Reborn 69

        

Reborn 70                             Reborn 71

      

Reborn 72                             Reborn 73

จบภาค3

รีบอร์น ภาค 4 รหัส thecartoon.net

Season 4 : The Future (เดอะ ฟิวเจอร์)

 

        
Reborn 74                             Reborn 75

        
Reborn 76                             Reborn 77

        
Reborn 78                             Reborn 79

      
Reborn 80                             Reborn 81

        
Reborn 82                             Reborn 83

        
Reborn 84                             Reborn 85

        
Reborn 86                             Reborn 87

      
Reborn 88                             Reborn 89

        
Reborn 90                         Reborn 91

        
Reborn 92                             Reborn 93

        
Reborn 94                             Reborn 95

      
Reborn 96                             Reborn 97

        
Reborn 98                             Reborn 99

        
Reborn 100                             Reborn 101

จบภาค 4

 

 

รีบอร์น ภาค 5 รหัส thecartoon.net

Season 5 : The Future X (เดอะ ฟิวเจอร์ เอ๊กซ์)

 

 

        
Reborn 102                             Reborn 103

        
Reborn 104                             Reborn 105

        
Reborn 106                             Reborn 107

      
Reborn 108                             Reborn 109

        
Reborn 110                             Reborn 111

        
Reborn 112                             Reborn 113

        
Reborn 114                             Reborn 115

      
Reborn 116                             Reborn 117

        
Reborn 118                         Reborn 119

        
Reborn 120                             Reborn 121

        
Reborn 122                             Reborn 123

      
Reborn 124                             Reborn 125

        
Reborn 126                            Reborn 127

        
Reborn 128                             Reborn 129
        
Reborn 130                             Reborn 131

        
Reborn 132                             Reborn 133

        
Reborn 134                        Reborn 135

      
Reborn 136                             Reborn 137

        
Reborn 138                             Reborn 139

        
Reborn 140                             Reborn 141

จบภาค 5

รีบอร์น ภาค 6 รหัส thecartoon.net

Season 6 : Arcobaleno (อัลโกบาเลโน่)

 

 

        
Reborn 142                             Reborn 143

        
Reborn 144                             Reborn 145

        
Reborn 146                             Reborn 147

      
Reborn 148                             Reborn 149

        
Reborn 150                             Reborn 151

        
Reborn 152                             Reborn 153

จบภาค 6

รีบอร์น ภาค 7 รหัส thecartoon.net

Season 7 : Choice Battle (สงครามตัวเลือก

 

 

      
Reborn 154                        
Reborn 155

        
Reborn 156                           
Reborn 157

........
Reborn 158                         Reborn 159

        
Reborn 160                           Reborn 161

      
Reborn 162                         Reborn 163

        
Reborn 164                           Reborn 165

        
Reborn 166                         Reborn 167

        
Reborn 168                           Reborn 169

        

Reborn 170                         Reborn 171

        
Reborn 172                           Reborn 173

        

Reborn 174                         Reborn 175

 

        
Reborn 176                           Reborn 177

จบภาค 7

รีบอร์น ภาค 8 รหัส thecartoon.net

Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น  ภาค 8 จิตวิญญาณแห่งรุ่นที่ 1

 

 

        
Reborn 178                   Reborn 179 แก้ไข

        
Reborn 180                           
Reborn 181

        

Reborn 182                         Reborn 183

        
Reborn 184                           
Reborn 185

        

Reborn 186                         Reborn 187

        
Reborn 188                           
Reborn 189

จบภาค 8

รีบอร์น ภาค 9 รหัส thecartoon.net

Season 9 Reborn ครูพิเศษจอมป่วนรีบอร์น  ภาค 9 ศึกอวสานโลกอนาคต


Reborn 190                        Reborn 191

        
Reborn 192                           Reborn 193

        

Reborn 194                         Reborn 195


 

196   197   198   199   200   201

202   203

                                                                                            
จบภาค 9

ภาคใหม่อาจะมาเร็วๆๆนี้มั้งครับ อนิเม ดูแล้วไม่เห็นมาซะที

(ตัวอย่าง)

เจอมาน่ะ ของมังงะ ครับ ต้องรออีกนานอะมั้ง

Reborn 204 Trailer Official Version Manga Sub By TheFuture-FS

Reborn 205 Trailer Official Version Manga Sub By TheFuture-FS

Reborn 206 Trailer Official Version Manga Sub By TheFuture-FS

หายากชิบหายเลย 55+