One Piece ภาต 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11+ลงเรื่อยๆ (เข้าชม 3334799 ครั้ง)

รหัสดู วันพีชนะครับ >>INDEX

อันไหนดูไม่ได้ก็ขออภัย ลองหาดูเองครับ จาก google

 

 

 

รหัส: INDEX

One piece 1

One piece 1

One piece 2

One piece 2

One piece 3

One piece 3

One piece 4

One piece 4

One piece 5

One piece 5

One piece 6

One piece 6

One piece 7

One piece 7

One piece 8

One piece 8

One piece 9

One piece 9

One piece 10

One piece 10

One piece 11

One piece 11

One piece 12

One piece 12

One piece 13

One piece 13

One piece 14

One piece 14

One piece 15

One piece 15

One piece 16

One piece 16

One piece 17

One piece 17

One piece 18

One piece 18

One piece 19

One piece 19

One piece 20

One piece 20

One piece 21

One piece 21

One piece 22

One piece 22

One piece 23

One piece 23

One piece 24

One piece 24

One piece 25

One piece 25

One piece 26

One piece 26

One piece 27

One piece 27

One piece 28

One piece 28

One piece 29

One piece 29

One piece 30

One piece 30

One piece 31

One piece 31

One piece 32

One piece 32

One piece 33

One piece 33

One piece 34

One piece 34

One piece 35

One piece 35

One piece 36

One piece 36

One piece 37

One piece 37

One piece 38

One piece 38

One piece 39

One piece 39

One piece 40

One piece 40

One piece 41

One piece 41

One piece 42

One piece 42

One piece 43

One piece 43

One piece 44

One piece 44

One piece 45

One piece 45

One piece 46

One piece 46

One piece 47

One piece 47

One piece 48

One piece 48

One piece 49

One piece 49

One piece 50

One piece 50

One piece 51

One piece 51

One piece 52

One piece 52

 

 

One Piece ภาค 2

One piece 2 ตอนที่ 53

One piece 2 ตอนที่ 53

One piece 2 ตอนที่ 54

One piece 2 ตอนที่ 54

One piece 2 ตอนที่ 55

One piece 2 ตอนที่ 55

One piece 2 ตอนที่ 56

One piece 2 ตอนที่ 56

One piece 2 ตอนที่ 57

One piece 2 ตอนที่ 57

One piece 2 ตอนที่ 58

One piece 2 ตอนที่ 58

One piece 2 ตอนที่ 59

One piece 2 ตอนที่ 59

One piece 2 ตอนที่ 60

One piece 2 ตอนที่ 60

One piece 2 ตอนที่ 61

One piece 2 ตอนที่ 61

One piece 2 ตอนที่ 62

One piece 2 ตอนที่ 62

One piece 2 ตอนที่ 63

One piece 2 ตอนที่ 63

One piece 2 ตอนที่ 64

One piece 2 ตอนที่ 64

One piece 2 ตอนที่ 65

One piece 2 ตอนที่ 65

One piece 2 ตอนที่ 66

One piece 2 ตอนที่ 66

One piece 2 ตอนที่ 67

One piece 2 ตอนที่ 67

One piece 2 ตอนที่ 68

One piece 2 ตอนที่ 68

One piece 2 ตอนที่ 69

One piece 2 ตอนที่ 69

One piece 2 ตอนที่ 70

One piece 2 ตอนที่ 70

One piece 2 ตอนที่ 71

One piece 2 ตอนที่ 71

One piece 2 ตอนที่ 72

One piece 2 ตอนที่ 72

One piece 2 ตอนที่ 73

One piece 2 ตอนที่ 73

One piece 2 ตอนที่ 74

One piece 2 ตอนที่ 74

One piece 2 ตอนที่ 75

One piece 2 ตอนที่ 75

One piece 2 ตอนที่ 76

One piece 2 ตอนที่ 76

One piece 2 ตอนที่ 77

One piece 2 ตอนที่ 77

One piece 2 ตอนที่ 78

One piece 2 ตอนที่ 78

One piece 2 ตอนที่ 79

One piece 2 ตอนที่ 79

One piece 2 ตอนที่ 80

One piece 2 ตอนที่ 80

One piece 2 ตอนที่ 81

One piece 2 ตอนที่ 81

One piece 2 ตอนที่ 82

One piece 2 ตอนที่ 82

One piece 2 ตอนที่ 83

One piece 2 ตอนที่ 83

One piece 2 ตอนที่ 84

One piece 2 ตอนที่ 84

One piece 2 ตอนที่ 85

One piece 2 ตอนที่ 85

One piece 2 ตอนที่ 86

One piece 2 ตอนที่ 86

One piece 2 ตอนที่ 87

One piece 2 ตอนที่ 87

One piece 2 ตอนที่ 88

One piece 2 ตอนที่ 88

One piece 2 ตอนที่ 89

One piece 2 ตอนที่ 89

One piece 2 ตอนที่ 90

One piece 2 ตอนที่ 90

One piece 2 ตอนที่ 91

One piece 2 ตอนที่ 91

One piece 2 ตอนที่ 92

 

One piece 2 ตอนที่ 92

 

One piece 2 ตอนที่ 93

 

One piece 2 ตอนที่ 93

 

One piece 2 ตอนที่ 94

 

One piece 2 ตอนที่ 94

 

One piece 2 ตอนที่ 95

 

One piece 2 ตอนที่ 95

 

One piece 2 ตอนที่ 96

 

One piece 2 ตอนที่ 96

 

One piece 2 ตอนที่ 97

 

One piece 2 ตอนที่ 97

 

One piece 2 ตอนที่ 98

 

One piece 2 ตอนที่ 98

 

One piece 2 ตอนที่ 99

 

One piece 2 ตอนที่ 99

 

One piece 2 ตอนที่ 100

 

One piece 2 ตอนที่ 100

 

One piece 2 ตอนที่ 101

 

One piece 2 ตอนที่ 101

 

One piece 2 ตอนที่ 102

 

One piece 2 ตอนที่ 102

 

One piece 2 ตอนที่ 103

 

One piece 2 ตอนที่ 103

 

One piece 2 ตอนที่ 104

 

One piece 2 ตอนที่ 104

 

 

 

 

One Piece ภาค 3

 

One piece 3 ตอนที่ 105

 

One piece 3 ตอนที่ 105

 

One piece 3 ตอนที่ 106

 

One piece 3 ตอนที่ 106

 

One piece 3 ตอนที่ 107

 

One piece 3 ตอนที่ 107

 

One piece 3 ตอนที่ 108

 

One piece 3 ตอนที่ 108

 

One piece 3 ตอนที่ 109

 

One piece 3 ตอนที่ 109

 

One piece 3 ตอนที่ 110

 

One piece 3 ตอนที่ 110

 

One piece 3 ตอนที่ 111

 

One piece 3 ตอนที่ 111

 

One piece 3 ตอนที่ 112

 

One piece 3 ตอนที่ 112

 

One piece 3 ตอนที่ 113

 

One piece 3 ตอนที่ 113

 

One piece 3 ตอนที่ 114

 

One piece 3 ตอนที่ 114

 

One piece 3 ตอนที่ 115

 

One piece 3 ตอนที่ 115

 

One piece 3 ตอนที่ 116

 

One piece 3 ตอนที่ 116

 

One piece 3 ตอนที่ 117

 

One piece 3 ตอนที่ 117

 

One piece 3 ตอนที่ 118

 

One piece 3 ตอนที่ 118

 

One piece 3 ตอนที่ 119

 

One piece 3 ตอนที่ 119

 

One piece 3 ตอนที่ 120

 

One piece 3 ตอนที่ 120

 

One piece 3 ตอนที่ 121

 

One piece 3 ตอนที่ 121

 

One piece 3 ตอนที่ 122

 

One piece 3 ตอนที่ 122

 

One piece 3 ตอนที่ 123

 

One piece 3 ตอนที่ 123

 

One piece 3 ตอนที่ 124

 

One piece 3 ตอนที่ 124

 

One piece 3 ตอนที่ 125

 

One piece 3 ตอนที่ 125

 

One piece 3 ตอนที่ 126

 

One piece 3 ตอนที่ 126

 

One piece 3 ตอนที่ 127

 

One piece 3 ตอนที่ 127

 

One piece 3 ตอนที่ 128

 

One piece 3 ตอนที่ 128

 

One piece 3 ตอนที่ 129

 

One piece 3 ตอนที่ 129

 

One piece 3 ตอนที่ 130

 

One piece 3 ตอนที่ 130

 

One piece 3 ตอนที่ 131

 

One piece 3 ตอนที่ 131

 

One piece 3 ตอนที่ 132

 

One piece 3 ตอนที่ 132

 

One piece 3 ตอนที่ 133

 

One piece 3 ตอนที่ 133

 

One piece 3 ตอนที่ 134

 

One piece 3 ตอนที่ 134

 

One piece 3 ตอนที่ 135

 

One piece 3 ตอนที่ 135

 

One piece 3 ตอนที่ 136

 

One piece 3 ตอนที่ 136

 

One piece 3 ตอนที่ 137

 

One piece 3 ตอนที่ 137

 

One piece 3 ตอนที่ 138

 

One piece 3 ตอนที่ 138

 

One piece 3 ตอนที่ 139

 

One piece 3 ตอนที่ 139

 

One piece 3 ตอนที่ 140

 

One piece 3 ตอนที่ 140

 

One piece 3 ตอนที่ 141

 

One piece 3 ตอนที่ 141

 

One piece 3 ตอนที่ 142

 

One piece 3 ตอนที่ 142

 

One piece 3 ตอนที่ 143

 

One piece 3 ตอนที่ 143

 

One piece 3 ตอนที่ 144

 

One piece 3 ตอนที่ 144

 

One piece 3 ตอนที่ 145

 

One piece 3 ตอนที่ 145

 

One piece 3 ตอนที่ 146

 

One piece 3 ตอนที่ 146

 

One piece 3 ตอนที่ 147

 

One piece 3 ตอนที่ 147

 

One piece 3 ตอนที่ 148

 

One piece 3 ตอนที่ 148

 

One piece 3 ตอนที่ 149

 

One piece 3 ตอนที่ 149

 

One piece 3 ตอนที่ 150

 

One piece 3 ตอนที่ 150

 

One piece 3 ตอนที่ 151

 

One piece 3 ตอนที่ 151

 

One piece 3 ตอนที่ 152

 

One piece 3 ตอนที่ 152

 

One piece 3 ตอนที่ 153

 

One piece 3 ตอนที่ 153

 

One piece 3 ตอนที่ 154

 

One piece 3 ตอนที่ 154

 

One piece 3 ตอนที่ 155

 

One piece 3 ตอนที่ 155

 

One piece 3 ตอนที่ 156

 

One piece 3 ตอนที่ 156

 

 

 

 

One Piece ภาค 4

 

One piece 4 ตอนที่ 157

 

One piece 4 ตอนที่ 157

 

One piece 4 ตอนที่ 158

 

One piece 4 ตอนที่ 158

 

One piece 4 ตอนที่ 159

 

One piece 4 ตอนที่ 159

 

One piece 4 ตอนที่ 160

 

One piece 4 ตอนที่ 160

 

One piece 4 ตอนที่ 161

 

One piece 4 ตอนที่ 161

 

One piece 4 ตอนที่ 162

 

One piece 4 ตอนที่ 162

 

One piece 4 ตอนที่ 163

 

One piece 4 ตอนที่ 163

 

One piece 4 ตอนที่ 164

 

One piece 4 ตอนที่ 164

 

One piece 4 ตอนที่ 165

 

One piece 4 ตอนที่ 165

 

One piece 4 ตอนที่ 166

 

One piece 4 ตอนที่ 166

 

One piece 4 ตอนที่ 167

 

One piece 4 ตอนที่ 167

 

One piece 4 ตอนที่ 168

 

One piece 4 ตอนที่ 168

 

One piece 4 ตอนที่ 169

 

One piece 4 ตอนที่ 169

 

One piece 4 ตอนที่ 170

 

One piece 4 ตอนที่ 170

 

One piece 4 ตอนที่ 171

 

One piece 4 ตอนที่ 171

 

One piece 4 ตอนที่ 172

One piece 4 ตอนที่ 172

One piece 4 ตอนที่ 173

One piece 4 ตอนที่ 173

One piece 4 ตอนที่ 174

One piece 4 ตอนที่ 174

One piece 4 ตอนที่ 175

One piece 4 ตอนที่ 175

One piece 4 ตอนที่ 176

One piece 4 ตอนที่ 176

One piece 4 ตอนที่ 177

One piece 4 ตอนที่ 177

One piece 4 ตอนที่ 178

One piece 4 ตอนที่ 178

One piece 4 ตอนที่ 179

One piece 4 ตอนที่ 179

One piece 4 ตอนที่ 180

One piece 4 ตอนที่ 180

One piece 4 ตอนที่ 181

One piece 4 ตอนที่ 181

One piece 4 ตอนที่ 182

One piece 4 ตอนที่ 182

One piece 4 ตอนที่ 183

One piece 4 ตอนที่ 183

One piece 4 ตอนที่ 184

One piece 4 ตอนที่ 184

One piece 4 ตอนที่ 185

One piece 4 ตอนที่ 185

One piece 4 ตอนที่ 186

One piece 4 ตอนที่ 186

One piece 4 ตอนที่ 187

One piece 4 ตอนที่ 187

One piece 4 ตอนที่ 188

One piece 4 ตอนที่ 188

One piece 4 ตอนที่ 189

One piece 4 ตอนที่ 189

One piece 4 ตอนที่ 190

One piece 4 ตอนที่ 190

One piece 4 ตอนที่ 191

One piece 4 ตอนที่ 191

One piece 4 ตอนที่ 192

One piece 4 ตอนที่ 192

One piece 5 ตอนที่ 193

One piece 5 ตอนที่ 193

One piece 5 ตอนที่ 194

One piece 5 ตอนที่ 194

One piece 4 ตอนที่ 195

One piece 4 ตอนที่ 195

One piece 4 ตอนที่ 196

One piece 4 ตอนที่ 196

One piece 4 ตอนที่ 197

One piece 4 ตอนที่ 197

One piece 4 ตอนที่ 198

One piece 4 ตอนที่ 198

One piece 4 ตอนที่ 199

One piece 4 ตอนที่ 199

One piece 4 ตอนที่ 200

One piece 4 ตอนที่ 200

One piece 4 ตอนที่ 201

One piece 4 ตอนที่ 201

One piece 4 ตอนที่ 202

One piece 4 ตอนที่ 202

One piece 4 ตอนที่ 203

One piece 4 ตอนที่ 203

One piece 4 ตอนที่ 204

One piece 4 ตอนที่ 204

One piece 4 ตอนที่ 205

One piece 4 ตอนที่ 205

One piece 4 ตอนที่ 206

One piece 4 ตอนที่ 206

One piece 4 ตอนที่ 207

One piece 4 ตอนที่ 207

One piece 4 ตอนที่ 208

One piece 4 ตอนที่ 208

One Piece ภาค 5

One piece 5 ตอนที่ 209

One piece 5 ตอนที่ 209

One piece 5 ตอนที่ 210

One piece 5 ตอนที่ 210

One piece 5 ตอนที่ 211

One piece 5 ตอนที่ 211

One piece 5 ตอนที่ 212

One piece 5 ตอนที่ 212

One piece 5 ตอนที่ 213

One piece 5 ตอนที่ 213

One piece 5 ตอนที่ 214

One piece 5 ตอนที่ 214

One piece 5 ตอนที่ 215

One piece 5 ตอนที่ 215

One piece 5 ตอนที่ 216

One piece 5 ตอนที่ 216

One piece 5 ตอนที่ 217

One piece 5 ตอนที่ 217

One piece 5 ตอนที่ 218

One piece 5 ตอนที่ 218

One piece 5 ตอนที่ 219

One piece 5 ตอนที่ 219

One piece 5 ตอนที่ 220

One piece 5 ตอนที่ 220

One piece 5 ตอนที่ 221

One piece 5 ตอนที่ 221

One piece 5 ตอนที่ 222

One piece 5 ตอนที่ 222

One piece 5 ตอนที่ 223

One piece 5 ตอนที่ 223

One piece 5 ตอนที่ 224

One piece 5 ตอนที่ 224

One piece 5 ตอนที่ 225

One piece 5 ตอนที่ 225

One piece 5 ตอนที่ 226

One piece 5 ตอนที่ 226

One piece 5 ตอนที่ 227

One piece 5 ตอนที่ 227

One piece 5 ตอนที่ 228

One piece 5 ตอนที่ 228

One piece 5 ตอนที่ 229

One piece 5 ตอนที่ 229

One piece 5 ตอนที่ 230

One piece 5 ตอนที่ 230

One piece 5 ตอนที่ 231

One piece 5 ตอนที่ 231

One piece 5 ตอนที่ 232

One piece 5 ตอนที่ 232

One piece 5 ตอนที่ 233

One piece 5 ตอนที่ 233

One piece 5 ตอนที่ 234

One piece 5 ตอนที่ 234

One piece 5 ตอนที่ 235

One piece 5 ตอนที่ 235

One piece 5 ตอนที่ 236

One piece 5 ตอนที่ 236

One piece 5 ตอนที่ 237

One piece 5 ตอนที่ 237

One piece 5 ตอนที่ 238

One piece 5 ตอนที่ 238

One piece 5 ตอนที่ 239

One piece 5 ตอนที่ 239

One piece 5 ตอนที่ 240

One piece 5 ตอนที่ 240

One piece 5 ตอนที่ 241

One piece 5 ตอนที่ 241

One piece 5 ตอนที่ 242

One piece 5 ตอนที่ 242

One piece 5 ตอนที่ 243

One piece 5 ตอนที่ 243

One piece 5 ตอนที่ 244

One piece 5 ตอนที่ 244

One piece 5 ตอนที่ 245

One piece 5 ตอนที่ 245

One piece 5 ตอนที่ 246

One piece 5 ตอนที่ 246

One piece 5 ตอนที่ 247

One piece 5 ตอนที่ 247

One piece 5 ตอนที่ 248

One piece 5 ตอนที่ 248

One piece 5 ตอนที่ 249

One piece 5 ตอนที่ 249

One piece 5 ตอนที่ 250

One piece 5 ตอนที่ 250

One piece 5 ตอนที่ 251

One piece 5 ตอนที่ 251

One piece 5 ตอนที่ 252

One piece 5 ตอนที่ 252

One piece 5 ตอนที่ 253

One piece 5 ตอนที่ 253

One piece 5 ตอนที่ 254

One piece 5 ตอนที่ 254

One piece 5 ตอนที่ 255

One piece 5 ตอนที่ 255

One piece 5 ตอนที่ 256

One piece 5 ตอนที่ 256

One piece 5 ตอนที่ 257

One piece 5 ตอนที่ 257

One piece 5 ตอนที่ 258

One piece 5 ตอนที่ 258

One piece 5 ตอนที่ 259

One piece 5 ตอนที่ 259261

One piece 5 ตอนที่ 260

One piece 5 ตอนที่ 260

261-268 พาทไทย นะจ๊

รหัส wind
   
    ตอนที่ 261   ตอนที่ 262   ตอนที่ 263   ตอนที่ 264
   
     วันพีช 265 เป็นต้นไป
   
    รหัส beta
   
    ตอนที่ 265   ตอนที่ 266   ตอนที่ 267   ตอนที่ 268

269-276 พาทไทย

พาสดู ruk-anime
 

ตอนที่ 269 โรบินถูกหักหลั! ความคิดของรัฐบาลโลก! 

ตอนที่ 270 ศึกชิงโรบิน! ลูฟี่ ปะทะ บรูโน่! 

ตอนที่ 271 อย่าหยุดกับที่! จุดไฟตีโต้กลับไป! 

ตอนที่ 272 เบื้องหน้าลูฟี่! รวมพลกันที่ลานหน้าศาล 

 

ตอนที่ 273 ปกป้องพวกพ้องทุกคนให้ได้! เดินหน้าเกียร์สอง 

ตอนที่ 274 ตอบสิโรบิน! เสียงตะโกนของกลุ่มหมวกฟาง 

ตอนที่ 276 แม่ลูกฟ้าลิขิต! ชื่อของแม่คือ โอลิเวีย 

พาส  anime-i

ตอนที่ 277 เรื่องเศร้าที่โอฮาร่า! ความน่ากลัวของบัสเตอร์คอล

ตอนที่ 277 เรื่องเศร้าที่โอฮาร่า! ความน…

ตอนที่ 278 พูดสิว่าอยากมีชีวิต! พวกเราเป็นพวกพ้องกัน

ตอนที่ 278 พูดสิว่าอยากมีชีวิต! พวกเราเ…

ตอนที่ 279 กระโจนสู่น้ำตก! ความในใจของลูฟี่

ตอนที่ 279 กระโจนสู่น้ำตก! ความในใจของล…

ตอนที่ 280 วิถีชีวิตของลูกผู้ชาย! ดาบของโซโล ฝันของอุซป

ตอนที่ 280 วิถีชีวิตของลูกผู้ชาย! ดาบขอ…

ตอนที่ 281 น้ำตาที่สานสายสัมพันธ์ของพวกพ้อง! แผนที่โลกของนามิ

ตอนที่ 281 น้ำตาที่สานสายสัมพันธ์ของพวก…

ตอนที่ 282 การอำลาที่ขัดเกลาลูกผู้ชาย! ซันจิกับช็อปเปอร์

ตอนที่ 282 การอำลาที่ขัดเกลาลูกผู้ชาย! …

ตอนที่ 283 ทั้งหมดนี้เพื่อพวกพ้อง! โรบินที่อยู่ท่ามกลางความมืด!

ตอนที่ 283 ทั้งหมดนี้เพื่อพวกพ้อง! โรบินที่อยู่ท่ามกลางความมืด!

ตอนที่ 284 อย่าให้แบบแปลน! การตัดสินใจของแฟรงกี้

ตอนที่ 284 อย่าให้แบบแปลน! การตัดสินใจข…

ตอนที่ 285 ชิงกุญแจทั้ง 5 ดอก! กลุ่มหมวกฟางปะทะ CP9

ตอนที่ 285 ชิงกุญแจทั้ง 5 ดอก! กลุ่มหมวกฟางปะทะ CP9

ตอนที่ 286 พลังของผลปีศาจ! คาคุกับจาบราแปลงร่างใหญ่

ตอนที่ 286 พลังของผลปีศาจ! คาคุกับจาบราแปลงร่างใหญ่

ตอนที่ 287 ถึงตายก็ไม่ยอมเตะ! เส้นทางอัศวินของลูกผู้ชายซันจิ

ตอนที่ 287 ถึงตายก็ไม่ยอมเตะ! เส้นทางอัศวินของลูกผู้ชายซันจิ

ตอนที่ 287 ถึงตายก็ไม่ยอมเตะ! เส้นทางอัศวินของลูกผู้ชายซันจิ

ตอนที่ 288 ฟุคุโร่คำนวณพลาด! โคล่าของฉันคือน้ำแห่งชีวิต

ตอนที่ 289 โซโลคิดค้นท่าใหม่! ดาบนั้นมีชื่อว่าโซเงคิง?

ตอนที่ 289 โซโลคิดค้นท่าใหม่! ดาบนั้นมีชื่อว่าโซเงคิง­

ตอนที่ 290 เสียการควบคุม! รัมเบิ้ลต้องห้ามของช็อปเปอร์
ตอนที่ 290 เสียการควบคุม! รัมเบิ้ลต้องห้ามของช็อปเปอร์

ตอนที่ 291 การกลับมาของนายตรวจลูฟี่! ฝันหรือจริง ใบสลากอลเวง
ตอนที่ 291 การกลับมาของนายตรวจลูฟี่! ฝันหรือจริง ใบสลากอลเวง

ตอนที่ 292 โมจิอลเวงที่ปราสาท! อุบายของจมูกแดง
อนที่ 292 โมจิอลเวงที่ปราสาท! อุบายของจมูกแดง

One Piece ภาค 6 ตอนที่ 293

One Piece ภาค 6 ตอนที่ 294

One Piece ภาค 6 ตอนที่ 295

One Piece ภาค 6 ตอนที่ 296

One Piece ภาค 6 ตอนที่ 297

One Piece ภาค 6 ตอนที่ 298

one piece 303 

304
305
306
307
308
309
310
311
312

One Piece ภาค7 ซับไทย

อันไหนดูไม่ได้ก็ขออภัย ลองหาดูเองครับ จาก google

 

ทางเว็บหาเพิ่มตอนมันขาดเอง จาก “•€มทู๓…จั€โx๑•“ ตั้งแต่ ภาค 7 เริ่มต้นด้วยตอนที่ 313-336

การ์ตูน ออนไลน์ onepice ภาค 7

 

แก้ใหม่ตั้งแต่ 382-443 ซํบอักฤษ-ไทย-พาทไทย ขออภัยที่นี้ด้วย

 
ตอนที่385-400 พาทไทยนะครับ
 

One Piece 382 ซับอังกฤษ

One Piece 383 ซัํบอักฤษ

One Piece 384 ซับอักฤษ

http://sandbox.yoyogames.com/extras/image/name/san2/386/311386/original/Strohhutbande_Sabaody-Archipel.jpg

พาส  ruk-anime

O P 386

ตอนที่ 385 ครึ่งทางของแกรนด์ไลน์! ถึงเรดไลน์แล้ว

O P 386
ตอนที่ 386 ความเกลียดชังต่อกลุ่มหมวกฟาง หน้ากากเหล็กดูวัลปรากฏตัว

O P 387
ตอนที่ 387 ชะตานำมาพบกันอีกครั้ง! ช่วยมนุษย์เงือกที่ถูกจับ1

O P 387

ตอนที่ 388 โศกนาฏกรรม! ความจริงภายใต้หน้ากากของดูวัล

ตอนที่ 389 ระเบิด! อาวุธลับของเรือซันนี่ ปืนใหญ่กาออน 

ตอนที่ 389 ระเบิด! อาวุธลับของเรือซันนี…
ตอนที่ 390 มุ่งหน้าสู่เกาะมนุษย์เงือก ขึ้นฝั่งหมู่เกาะชาบอนดี้ 

ตอนที่ 390 มุ่งหน้าสู่เกาะมนุษย์เงือก ข…
ตอนที่ 391 การกดขี่! เผ่ามังกรฟ้า ผู้ปกครองแห่งชาบอนดี้ 

ตอนที่ 391 การกดขี่! เผ่ามังกรฟ้า ผู้ปก…
ตอนที่ 392 คู่แข่งใหม่มารวมตัวกัน! ดาวดวงใหม่ทั้ง 11 

ตอนที่ 392 คู่แข่งใหม่มารวมตัวกัน! ดาวด…

ตอนที่ 393 เป้าหมายคือเคย์มี่!! เงื้อมมือของพวกลักพาตัว

ตอนที่ 393 เป้าหมายคือเคย์มี่!! เงื้อมม…

ตอนที่ 394 ช่วยเหลือเคย์มี่ ประวัติศาสตร์อันดำมืดที่คงเหลืออยู่

ตอนที่ 394 ช่วยเหลือเคย์มี่ ประวัติศาสต…

ตอนที่ 395 เวลาอันจำกัด การประมูลมนุษย์เปิดม่านขึ้นแล้ว

ตอนที่ 395 เวลาอันจำกัด การประมูลมนุษย์…

ตอนที่ 396 ระเบิดหมัดใส่! ถล่มงานประมูลให้กระจุย!!

ตอนที่ 396 ระเบิดหมัดใส่! ถล่มงานประมูล…

 

ตอนที่ 397 วุ่นวายยกใหญ่! การต่อสู้ที่โรงประมูล 

ตอนที่ 397 วุ่นวายยกใหญ่! การต่อสู้ที่โรงประมูล

ตอนที่ 401 หลีกเลี่ยงไม่ได้!? ลูกเตะความเร็วแสงของพลเรือเอกคิซารุ

ตอนที่ 401 หลีกเลี่ยงไม่ได้!­ ลูกเตะควา…

ตอนที่ 402 เกินกว่าจะต่อต้าน! แปซิฟิต้า อาวุธลับของกองทัพเรือ

ตอนที่ 402 เกินกว่าจะต่อต้าน! แปซิฟิต้า อาวุธลับของกองทัพเรือ

ตอนที่ 403 ศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าปรากฎ! เซ็นโทมารุผู้ถือขวานยักษ์

ตอนที่ 403 ศัตรูที่แข็งแกร่งกว่าปรากฎ! เซ็นโทมารุผู้ถือขวานยักษ์

ตอนที่ 404 พลเรือเอกคิซารุุโจมตีไม่ยั้ง กลุ่มหมวกฟางไร้ทางรอด!


http://media.animevice.com/uploads/0/4479/234247-onepiece409_01_super.png
 One Piece 12th Season Amazon Lily
ตอนที่ 405 พรรคพวกถูกลบหายไป วันสุดท้ายของกลุ่มหมวกฟาง
 
ตอนที่ 409 เร็วเข้า! รีบกลับไปหาพรรคพวก ผจญภัยบนเกาะสตรี
ตอนที่ 410 สตรีที่ทุกคนหลงใหล! จักรพรรดินีโจรสลัดแฮนค็อก

ตอนที่ 410 สตรีที่ทุกคนหลงใหล จักรพรรดินิโจรสลัดแฮนค็อก

ตอนที่ 411 ความลับบนแผ่นหลัง การเผชิญหน้าของลูฟี่และเฮบิฮิเมะ

ตอนที่ 411 ความลับบนแผ่นหลัง การเผชิญหน้าของลูฟี่และเฮบิฮิเมะ

ตอนที่ 412 การตัดสินที่โหดร้าย มาร์กาเร็ตกลายเป็นหิน

ตอนที่ 412 การตัดสินที่โหดร้าย มาร์กาเร็ตกลายเป็นหิน

OP 413

ตอนที่ 413 ลูฟี่เจอศึกหนัก! พลังฮาคิของพี่น้องงู!!

OP 414

ตอนที่ 414 การต่อสู้ของผู้มีพลังพิเศษ ผลโกมุโกมุปะทะผลเฮบิเฮบิ

OP 415

ตอนที่ 415 คำสารภาพของแฮนค็อก อดีตที่ไม่น่าจดจำของสามพี่น้อง

OP 416

ตอนที่ 416 ไปช่วยเอส! จุดหมายใหม่คือคุกยักษ์กำลังมาค่ะ

One Piece 417 SubTH

One Piece 418 SubTH

One Piece 419 SubTH

One Piece 420 SubTH

One Piece 421 SubTH

One Piece 422 SubTH

One Piece 423 SubTH

One Piece 424 SubTH

One Piece 425 SubTH

One Piece 426 SubTH

One Piece 427 SubTH

One Piece 428 SubTH

One Piece 429 SubTH

One Piece 430 SubTH

One Piece 431 SubTH

One Piece 432 SubTH

One Piece 433 SubTH

One Piece 434 SubTH

One Piece 435 SubTH

One Piece 436 SubTH

One Piece 437 SubTH

One Piece 438 SubTH

One Piece 439 SubTH

One Piece 440 SubTH

One Piece 441 SubTH

One Piece 442 SubTH

One Piece 443 SubTH

ตอน 444 เลื่อนลงมาอีกนึกนะครับ หรือจะดูด้านล่างก็ได้ง่ายดี
v
v
v
v


แฟ้มการ์ตูน วันพีชดูแบบออนไลน์ ภาค1-ภาค8 พากไทย+ซับไทย
 

อ่านซัํกนึดนึงนะครับไม่อ่านเดะไม่เข้าใจอีก

ผมไปเจอเว็บดีมาครับดูในนั้นเลยก็ได้นะครับ ผมจะให้ตั้งแต่ 

ตอนที่ 1-443นะครับมาหาเว็บผมได้เลยต่อจาก 444 (คลิกที่รูป)

One Piece

One Piece ภาค 1

One Piece ภาค 2

One Piece ภาค 3

One Piece ภาค 4

One Piece ภาค 5

One Piece ภาค 7 (ซับไทย)

One Piece ภาค 8 (ซับไทย)
 


OnePiece - 444 ซับไทย

 

 

OnePiece - 445 ซับไทย

 

 

OnePiece - 446 ซับไทย

 

 

OnePiece - 447 ซับไทย

 

 

OnePiece - 448 ซับไทย

 

 

OnePiece - 449 ซับไทย

 

 OnePiece - 450 ซับไทย

 OnePiece - 451 ซับไทย

OnePiece - 452 ซับไทย 

 

OnePiece - 453 ซับไทย 

 

OnePiece - 454 ซับไทย 

 

OnePiece - 455 ซับไทย

 

แอดมินจะลง วันล๊ 10 ตอน นะครับ ประหยัดเวลา แอดมินด้วย ทำหลายอย่าง

OnePiece - 456

OnePiece - 457

OnePiece - 458

OnePiece - 459

OnePiece - 460

OnePiece - 461

OnePiece - 462

OnePiece - 463

OnePiece - 464

OnePiece - 465

OnePiece - 466

OnePiece - 467

OnePiece - 468

OnePiece - 469

OnePiece - 470

OnePiece - 471

OnePiece - 472

OnePiece - 473

OnePiece - 474

OnePiece - 475

OnePiece - 476

OnePiece - 477

OnePiece - 478

OnePiece - 479

OnePiece - 480

OnePiece - 481

OnePiece - 482

OnePiece - 483

OnePiece - 484

OnePiece - 485

OnePiece - 486

OnePiece - 487

OnePiece - 488

OnePiece - 489

OnePiece - 490

OnePiece - 491

Onepiece 492 [ตอนพิเศษ][โหลด]

OnePiece - 493

OnePiece - 494

OnePiece - 495

OnePiece - 496

OnePiece - 497

OnePiece - 498

OnePiece - 499

OnePiece - 500

OnePiece - 501

OnePiece - 502

OnePiece - 503

OnePiece - 504

OnePiece - 505

OnePiece - 506

OnePiece - 507

OnePiece - 508

OnePiece - 509

OnePiece - 510

OnePiece - 511

OnePiece - 512

OnePiece - 513

OnePiece - 514

OnePiece - 515

OnePiece - 516

 แบบโหลดแล้วนะครับ

[Merinko] One piece 517 New world Download

[Merinko] One piece 518 Download

[Merinko] One piece 519 Download

[Merinko] One piece 520 Download

[Merinko] One piece 521 Download

[Merinko] One piece 522 Download

[Merinko] One piece 523 Download

[Merinko] One piece 524 Download

[Merinko] One piece 525 Download

[Merinko] One piece 526 Download

[Merinko] One piece 527 Download

[Merinko] One piece 528 Download

[Merinko] One piece 529 Download

[Merinko] One piece 530 Download

[Merinko] One piece 531 Download

[Merinko] One piece 532 Download

[Merinko] One piece 533 Download

[Merinko] One piece 534 Download

[Merinko] One piece 535 Download

[Merinko] One piece 536 Download

[Merinko] One piece 537 Download

[Merinko] One piece 538 Download

[Merinko] One piece 539 Download

[Merinko] One piece 540 Download

[Merinko] One piece 541 Download

[Merinko] One piece 542 Download

[Merinko] One piece 543 Download

[Merinko] One piece 544 Download

[Merinko] One piece 545 Download

[Merinko] One piece 546 Download

[Merinko] One piece 547 Download

[Merinko] One piece 548 Download

[Merinko] One piece 549 Download

[Merinko] One piece 550 Download


แก้แล้วครับ
[Merinko] One piece 551 Download

สำรอง 551 Download[Merinko] One piece 552 Download[Merinko] One piece 553 Download

สำรอง 553 Download[Merinko] One piece 554 Download

สำรอง ตอน 554
สำรอง http://www.4shared.com/rar/OPEwJF5H/554.html
อัพโหลด คุณ Aof Za

สำรอง http://www.mediafire.com/­nyukqgsk765dk8b
อัพโหลด คุณ Enies Lobby

สำรอง http://www.mediafire.com/­jenhc8drkccep1s
อัพโหลด คุณ Haiyore Nyaruko

สำรอง http://www.mediafire.com/­7677p8iycy998tx
http://www.mediafire.com/­gdeo6edghrqeugg
อัพโหลด คุณ น๊องลุ๊กหว้า เสาวรีย์

สำรอง http://www.upload-thai.com/download.php­id=4fca1f146d66426f012bce2eb736d61b
อัพโหลด คุุณ Beam Jung

สำีรอง http://74.50.124.215/EvA
อัพโหลด คุณ Kris DekAssump

สำรอง http://www.4shared.com/get/yCdvT4y0/one_piece_554.html
อัพโหลด คุณ Pipo MyEasy

สำรอง http://www.upload-thai.com/download.php­id=cdbe2a1882667a8ed084fb2bfd1c3d13&fb_source=message
อัพโหลด คุณ Worawoot Singhatothong

สำรอง http://dl-1.one2up.com/onetwo/content/2012/7/4/12b76e4d05ad69129c9fd7531214b0aa.rar
อัพโหลด คุณ Loscop Animeth

สำรอง http://storage.3bb.co.th/share3/NjI0OXxiY2I3YzEzZmY5NzQ2YTYwZmE4YzNlNzQ4YWNkMDU0ZHwxMzU=
อัพโหลด คุณ Chumaker Achura 

  

[Merinko] One piece 555 Download มาใหม่

สำรอง ตอนที่ 555

http://www.4shared.com/get/nkAqniYR/Merinko_One_piece_555.html

สำรอง http://www.4shared.com/rar/PdbKFoxq/555.html
อัพโหลด คุณ Aof Za

สำรอง http://68.233.243.149/WHY
อัพโหลด คุณ Kris DekAssump

สำรอง http://www.mediafire.com/­b0o19td5faahs4c
พาส :: merinko
อัพโหลด คุณ Prememie Romatop

สำรอง http://www.mediafire.com/­3bdj2y9plp2opxe
อัพโหลด คุณ Tatsanarad Witansorakig

สำรอง http://www.4shared.com/rar/nkAqniYR/Merinko_One_piece_555.html
อัพโหลด คุณ Pipo MyEasy

สำรอง http://www.4shared.com/rar/LxnUACjV/555.html
อัพโหลด คุณ ลูก-เขย ป้า-เล็ก

สำรอง http://computer.pcru.ac.th/s511202064126/Merinko/
อัพโหลด คุณ FC Janthawong

สำรอง http://www.mediafire.com/­q659nf6zl54bfm1
พาส :: OP555
อัพโหลด คุณ FailDestiny ZeroHeart

สำรอง http://parittashop.com//images/stories/mix/one_piece/555.rar
อัพโหลด คุณ Toottu WebHosting

สำรอง
http://www.mediafire.com/­2vvma8bmgmm6vej
อัพโหลด حسن بصري
(แล้วชื่อจะอ่านว่าอะไรละเนี่ย)

สำรอง
http://storage.3bb.co.th/share3/NjE1OHwwOGFkMjFjNmY5ZGE2YmRmNTFhZTBiOTcxZjQzZDk2ZHwxMzU=
อัพโหลด โดย คุณ Chumaker Achura

สำรอง http://storage.3bb.co.th/share3/NjI1MHw5NDcwMTg2NDBiZjM2YTJiYjYwOWQzNTU3YTI4NTMyOXwxMzU=
อัพโหลด คุณ Chumaker Achura 

  

[Merinko] One piece 556 ล่าสุด!!

Download :: [Merinko] One piece 556
Download Link :: http://www.mediafire.com/­vml9kdx8qotcexp
สำรอง http://68.233.243.148/t7J
สำรอง http://www.4shared.com/video/Zsu-cy5O/Merinko_One_piece_556_720p.html
อัพโหลด คุณ Kris DekAssump

สำรอง http://www.mediafire.com/download.php­rm5cjvqg9lpdnbl
อัพโหลด คุณ Kook'z Äløgëthër

สำรอง http://www.mediafire.com/­8g02egzhdmop6gb
อัพโหลด คุณ Sakon Suknunthaporn
ค่ายของ Nui-FS

One Piece 557 Download

One Piece 557 Part1 Part2 MF อัพโหลดโดยคุณ Krit Pakarat

ค่ายของ [Merinko] รอครับเค้าอาจจะทำซับให้เรา


ค่ายของ Nui-FS

One Piece 558 Part1 Part2 MF


One Piece 559

http://www.mediafire.com/­jo333q8397xrj
OnePiece 560 ค่าย Nui-FS
Download : http://www.mediafire.com/­kkbj1hahk8sqb


[Merinko] One piece 561 Download

[Merinko] One piece 562 Download

[Merinko] One piece 563 Download

[Merinko] One piece 564 download

[Merinko] One piece 565 download


[Merinko] One piece 566 download


 [Merinko] One piece 567

http://cloudbox.3bb.co.th/share3/NTM2N3xjMWEzZDM0NzExYWI1ZDg1MzM1MzMxY2EwZTU3ZjA2N3w1MzcyMg==
อัพโหลด คุณ moonoi


สำรอง http://cloudbox.3bb.co.th/share3/NzQ0MXxlMzVkN2E1NzY4YzRiODViNDc4MDM4NGQ1NWRjMzYyMHwxMzU=
อัพโหลด คุณ Chumaker Achura

สำรอง http://cloudbox.3bb.co.th/share3/NzMzN3wyM2IwMjNiMjJkMGJmNDc2MjYwMjlkNTk2MTMyODAyOHwxNDMzNQ==
อัพโหลด คุณ Saranghaesoshi Nongkaykae

สำรอง http://cloudbox.3bb.co.th/share3/NTI4OXxmMjkyNWY5N2JjMTNhZDI4NTJhN2E1NTE4MDJmZWVhMHw1ODU3Nw==

อัพโหลด คุณ Thiti Khamchaiyo


One Piece 569 SubThai
 
 
คนที่โหลดไม่ได้ เดียวจะอัพให้ใหม่ค่ะ
 
one2up(ไม่ติดพาส)
 
  
   ThemFiles (แนะนำ)
   

 
[Nui-FS] One Piece 570 [1270x720 x264 AAC][TH].mkv MF O2U ULT


OnePiece ตอนต่อไป ไปโหลดต่อที่เว็บ
http://familyclub.bth.cc


โหลดแล้ว ห้ามอัพขึ้นออนไลน์ ห้ามแสวงหาผลกำไรใส่กระเป๋าตัวเอง และ ห้าม ครอบลิ้งค์โดยเด็ดขาด คนไทยด้วยกัน น่าจะอ่านออกนะครับ
เกรงใจ คนทำซับบ้างนะครับ เค้าแจกมาให้ฟรีๆ เค้าไม่ได้รับผลกำไรเลย ซักบาทเดียว 

 

 

อันไหนดูไม่ได้ก็ขออภัย ลองหาดูเองครับ จาก google

วิธีการดูแบบใหม่ หามาได้ล๊ มีถึง ภาค 9 เอง จาก 1-9

การ์ตูน ออนไลน์ onepice ภาค 1

การ์ตูน ออนไลน์ onepice ภาค 2
 

การ์ตูน ออนไลน์ onepice ภาค 3

การ์ตูน ออนไลน์ onepice ภาค 4

 

การ์ตูน ออนไลน์ onepice ภาค 5

การ์ตูน ออนไลน์ onepice ภาค 6

การ์ตูน ออนไลน์ onepice ภาค 6

One Piece ภาค 6 ตอนที่ 300

การ์ตูน ออนไลน์ onepice ภาค 7

 
 

การ์ตูน ออนไลน์ onepice ภาค 8

 

การ์ตูน ออนไลน์ onepice ภาค 8

 

การ์ตูน ออนไลน์ onepice ภาค 9