Sket Dance สเก็ตดานซ์ 48/?? พากย์ไทย (เข้าชม 5571 ครั้ง)

https://blogs.emory.edu/animec/files/2011/04/sket-dance-01-36.jpg

เรื่องราวของชมรมส่งเสริมการใช้ชีวิตในโรงเรียน ซึ่งรู้จักกันในนาม “สเก็ต ดัน” ของโรงเรียนไคเมย์ คอยช่วยเหลือแก้
ไขปัญหาบรรเทาทุกข์สารพัดเรื่องให้แก่บรรดานักเรียนในโรงเรียน ผ่านตัวละครหลักสามคน ได้แก่ ฟูจิซาคิ ยูสุเกะ
“บอสซั่น”ประธานชมรม โอนิซึกะ ฮิเมะ “โอนิฮิเมะ” หรือฮิเมโกะ รองประธานชมรม และอุซุย คาซึโยชิ “สวิตช์”
เลขาชมรม ซึ่งพวกเขาพร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนักเรียนทุกคนที่มีปัญหากับการใช้ชีวิตในโรงเรียนไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่ไม่เว้นแม้กระทั่งการตามไขปริศนาเรื่องราวลึกลับในโรงเรียน พวกเขาพร้อมแล้ว
ให้ทุกท่านสัมผัส เรื่องราวของพวกเขาใน
Sket Dance โปรดติดตามชม…

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 7

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 8

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 9

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 10

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 11

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 12

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 13

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 14

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 15

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 16

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 17

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 18

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 19

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 21

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 22

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่23

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่24

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่25

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่26

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่27

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่28

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่29

Sket Dance ตอนที่ 30

Sket Dance ตอนที่ 31

Sket Dance ตอนที่ 32

Sket Dance ตอนที่ 33

Sket Dance ตอนที่ 34

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 35

สเก็ต ดานซ์ ตอนที่ 36